Hver femtende med stemmerett har innvandrerbakgrunn

0Shares

Østeuropeere hadde den sterkeste veksten (med 76 prosent), mens vesteuropeere (unntatt tyrkere) hadde den sterkeste tilbakegangen i antall stemmeberettigete (med 18 prosent).

Statsborgere fra den tredje verden (inklusive Tyrkia) står samlet for mer enn en fjerdedel (27,1 prosent) av utenlandske statsborgere med stemmerett.

I år er det 21 prosent flere utenlandske statsborgere med stemmerett enn ved siste kommunevalg i 1999. Det er østeuropeere som står for den største veksten, med hele 67 prosent.

109 400 norske statsborgere med innvandrerbakgrunn har stemmerett ved høstens valg. Dette er en økning på 31 prosent sammenlignet med valgåret 1999. En av ti er av pakistansk opprinnelse (11 100 personer). Om lag 10 300 har vietnamesisk bakgrunn og disse utgjør den nest største gruppen. Med unntak av 4 700 dansker og 3 400 svensker har alle andre som er blant de ti største gruppene ikke-vestlig bakgrunn.