Staten må ta ansvar for pensjon til eldre flyktninger

0Shares

En arbeidsgruppe i Sosialdepartementet har utredet en ordning hvor innvandrere over 67 år som har vært mer enn fem år i landet, skal få rett til pensjon.

Ca. 90 prosent av minstepensjonen er antydet. Utgiftene til denne trygden er foreslått trukket fra kommunenes rammefinansiering.

– Trygd er et statlig ansvar. Derfor er løsningen med trekke i rammen helt sprø, sier spesialkonsulent Nina Gran i KS.

Hun mener dette også kan få store konsekvenser for bosettingen, og at uønskede flyktninger blir sittende i mottak.

– Det sitter mange uføre mennesker i mottakene, og kommunene vil ikke ha dem, fordi de vet det følger store utgifter med dem som de aldri får refundert, sier Gran.

Kristiansand er blant de kommunene som har sagt at de ikke tar imot flere flyktninger før det blir en løsning på trygdespørsmålet. Nå har kommunen 55 pensjonister som må gå på sosialhjelp. Det koster rundt 3,5 millioner kroner i året.

– Men vi har også en stor gruppe over 55 år som aldri vil komme i arbeid. De har ingen trygderettigheter. Det trengs en ordning også for denne gruppen, mener Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen.