Somaliere Oslos underklasse?

0Shares

– Folk fra flere nasjonaliteter sliter i dag, men sist vinter var det ganske mange fra Somalia som var innom for å hente varme klær, påpeker hun.

Ifølge Statistisk sentralbyrå lever vel 42000 mennesker i Oslo under fattigdomsgrensen. I 2001 hadde 3,3 prosent av landets befolkning så begrensede økonomiske ressurser at de regnes som fattige. Men i Oslo er tallet 8,3 prosent.

Det er innvandrere fra Afrika som har det tøffest i Oslo i dag. 17,8 prosent av dem befant seg i arbeidsledighetskø i mai. Til sammenligning var den nasjonale arbeidsledigheten 3,7 prosent.

– Vi ser at enkelte grupper sliter mer enn andre. Da pakistanerne kom på 70-tallet, var det behov for arbeidskraft. Derfor har de klart seg bra. Men da somalierne kom på 90-tallet, var ikke behovet like stort. Følgelig har ikke overgangen til arbeidslivet vært så enkel for dem, påpeker Mads Kirkeberg seniorrådgiver i Statistisk Sentral Byrå (SSB).