UDIs håndbok 2003

0Shares

– UDIs håndbok er en gullgruve for alle som arbeider på utlendings-, innvandrings- og integreringsfeltet, sier avdelingsdirektør Skjoldvor Fjeldvær i UDI.

Håndboka er et nyttig hjelpemiddel for alle som arbeider med flyktninger og innvandrere i alle nivåer av forvaltningen: departementer, direktorater, kommuner og fylkeskommuner, tolketjenester, psykososiale sentra, mottak, bibliotek, juridiske rådgivningskontorer for å nevne noen. Den vil også være nyttig for frivillige organisasjoner som innvandrerorganisasjoner, humanitære organisasjoner og sammenslutninger i arbeidslivet.

Håndboka inneholder opplysninger om lover og regler, plikter og rettigheter, samt tilbud og velferdsordninger i Norge. Ordninger som berører nyankomne innvandrere er grundig beskrevet, og det er lagt stor vekt på forhold som retter seg mot familien, opplæring, utdanning og arbeid, samt deltagelse i det flerkulturelle samfunnet.