Vil ta statstøtten fra jøder

0Shares

Både jøder og muslimer avholder sine gudstjenester med menn og kvinner i adskilte rom, og vil derfor, hvis Fremskrittspartiet får det som de vil, måtte si farvel til offentlig støtte og vigselsrett.

– Et slikt regelverk vil gjøre det umulig å leve som jøde i Norge sier leder i Norsk Forening Mot Antisemittisme, Christine Mohn. Hun minner om at Fremskrittspartiet tidligere har fremmet forslag om å forby mannlig omskjæring, noe som også vilel fått vidtrekkende konsekvenser for jøders og muslimers mulighet til å fungere i landet.

Mens Fremskrittspartiet har gjort et stort nummer uta va at de har kvittet seg med sine såkalte verstinger, er det den nåværende osloledelsen, med Svenn Kristiansen i spissen som har stilt seg bak det 28 siders dokumentet hvor det også tas til orde for å “vurdere hvorvidt en enkelt religions økende utbredelse i Norge vil kunne resultere i et brudd på de lover og verdier vi som nasjon setter høyere enn religion.”

– Denne retorikken har uhyggelige historiske paralleller, sier Christine Mohn, og viser til debatten omkring opphevelsen av jødeparagrafen i grunnloven. – I dag forsøker man å ramme islam for å score billige poenger, men i realiteten angriper man religionsfriheten, sier hun.

Burde ikke dette være et tankekors for dem som nå diskuterer byrådssamarbeide med Fremskrittspartiet?

– Jo, retorikken i dette dokumentet viser at Fremskrittspartiet fortsetter i samme spor som før, og partier som vil stå for liberale og konservative verdier bør virkelig betenke seg før de går inn i samarbeid med et parti som forfekter slike meninger, avslutter Mohn.

(Re-publisert med tillatelse fra Magasinet-monitor.net)