Positive til UDI- deling

0Shares

Planen er å skille ut integreringen av innvandrere i et eget direktorat, mens UDI beholder asylsøknadene.

-Integreringsarbeidet må komme mer i fokus. Vi bør også diskutere om hele innvandringspolitikken skal skilles ut i et eget departement. Ap har det til høring i partiorganisasjonen, sier innvandringspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Signe Øye til Aftenposten.

– All honnør for at hun tør se at integreringspolitikken har vært mislykket, sier Per Sandberg. Fr.p. ønsker også et eget departement i tråd med Ap.s idé.

Også Sosialistisk Venstrepartis Karin Andersen tror et slikt skille kan være greit. Men hun er oppbrakt over at man i innvandringspolitikken er mest opptatt av å stenge folk ute. – Man burde vise samme politiske handlekraft i å ta imot kvinner som er utsatt for forfølgelse i gamle, føydale familiesystemer, sier hun.