Mobbing halvert

0Shares

Ved enkelte skoler er mobbingen halvert.

– Vi har foretatt en nasjonal U-sving i arbeidet mot mobbing. Vi ser en klar nedgang det siste året, sa statsminister Bondevik.

Undersøkelsen omfatter 4.200 elever fra 4. klasse til 7. klasse. Den viser en halvering i antall elever som mobber andre. Antall elever som blir mobbet er redusert med 40 prosent. De forbløffende resultatene er oppnådd i løpet av åtte måneder.

Et eksempel er Lillegården kompetansesenters prosjekt «Bry deg!». Prosjektet er et miljøfremmende og forebyggende tiltak i videregående skole og handler om forebygging av mobbing, rasisme, rus, vold og kriminalitet. Pilotprosjektet er gjennomført i tre videregående skoler i Telemark, i føgle Aktivitetsrapporten som ble fremlagt.

Les hele rapporten: Aktivitetsrapport