– Kripos-sjefen tar feil om kriminalitet

0Shares

Førsteamanuensis Leif Petter Olaussen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi mener det vil redusere kriminaliteten med kun én prosent å hindre kriminelle asylsøkere innreise i Norge.

– Hvis hver av disse asylsøkerne i gjennomsnitt ble siktet for ti lovbrudd, utgjør deres kriminalitet om lag 0,5 prosent (fem promille) av anmeldelsene i 2002. Hvis Huuses data er noenlunde riktige, er det altså mulig at vi kan redusere kriminaliteten med 0,5 til én prosent hvis samtlige asylsøkere som begår kriminalitet blir hindret innreise i Norge.