Må vente lenge i asylmottak

0Shares

Konsekvensen er at mange flyktninger og asylsøkere som har fått opphold i Norge blir boende i mottakene.

– Vi har alt for få plasser i år, og det ser ikke lovende ut neste år heller, sier Steven Mack Omdal i UDI til GD.

Det er kommunene selv om bestemmer hvem de ønsker å ta imot. Så langt har familier vært mest populært å bosette.

– Her har vi ingen problemer med noen nasjonaliteter. De fleste bosettes innen tre måneder etter at de fikk oppholdstillatelse, og det er få som venter lenger enn seks måneder, hvis det ikke er store helseproblemer inne i bildet, opplyser Omdal.

Den vanskeligste gruppen er enslige menn fra Somalia.
– Vi her svært bekymret for situasjonen for denne gruppen, sier Omdal.

Han har ingen god forklaring på hvorfor det er slik. Men til nå har det kommet veldig mange somaliere til Norge, derfor har det også stått mange i kø.