Midlertidig stopp i behandling av asylsøknader fra tsjetsjenere

0Shares

– Kun søkere som kvalifiserer for asyl og klare avslagssaker ferdigbehandles mens gjennomgangen pågår. Vi regner med å begynne å fatte individuelle vedtak igjen i de øvrige sakene i desember, sier avdelingsdirektør Paula Tolonen i UDI.

Årsaken til avgjørelsen er en kraftig økning i tilstrømningen av russiske asylsøkere av tsjetsjensk opprinnelse de siste månedene.

Til og med september har det kommet 1450 russiske asylsøkere til Norge, mer enn 300 av dem i i løpet av september. Andelen med tilknytning til Tsjetsjenia har økt, og har den senere tid ligget på rundt 90 prosent av av det totale antallet russiske asylsøkere. Andre land i Europa har ikke opplevd en tilsvarende kraftig økning i antall asylsøkere fra Tsjetsjenia.

Så langt i år (til og med september) har UDI behandlet asylsøknader for 1330 russiske statsborgere. 121 personer har fått innvilget asyl på fordi de har et individuelt behov for beskyttelse. Alle disse er tsjetsjenere.

523 personer har fått innvilget opphold av beskyttelsesgrunner, også dette i all hovedsak tsjetsjenere. 470 søkere har fått avslag på sine søknader, både andre russere og tsjetsjenere bosatt i andre deler av Russland. I tillegg har 169 personer etter behandling i forhold til Dublin-konvensjonen blitt avslått og henvist til andre europeiske land for vurdering.