– Ikke penger til intro-program

0Shares

Kommunaldepartementet flagger selv at de har foreslått 30 millioner til norskundervisning i programmet. Men det er ikke nytt. Den samme summen ble gitt i fjor til de rundt 280 kommunene som tar imot flyktninger. Det er ikke nok til å etablere individbaserte heldagstilbud, melder Kommunal Rapport.

KS har beregnet at et introduksjonsprogram vil koste rundt 46.000 per deltaker de to første årene. Det er beregnet at 4.000 skal delta det første året og 8.000 det andre året. På sikt vil introduksjonsprogrammet lønn seg, fordi flere vil komme i arbeid.

– Stortinget har bedt departementet fullfinansiere programmet, så vi håper at de retter på dette. Det er helt utrolig at det ikke kommer ekstra midler for å få reformen i gang, sier Gran.