Høy andel asylsøkerkriminalitet

0Shares

Det viser en statistikk laget av politioverbetjent Thorstein Næss ved Utlendingsseksjonen i Oslo politidistrikt.

Andelen lovbrytere blant asylsøkerne er ut fra disse tallene 38,7 prosent.

-Jeg har kun registrert dem som har begått andre straffbare handlinger, fra nasking til ran, som grunnlaget for statistikken, sier han til VG.

Oslo-tallene avviker sterkt fra tallene UDI-direktør Trygve G. Nordby la fram i sommer. Hans statistikk viste at bare én prosent av asylsøkerne begår kriminelle handlinger mens de bor på mottak. Det tilsvarer 180 kriminelle asylsøkere i året.