Vil ha opplæring på mottak

0Shares

Siden januar i år er det bare asylsøkere som har fått opphold som tilbys norskundervisning.

Erfaringene fra de asylmottakene som Norsk Folkehjelp driver, viser at asylsøkerne blir mer passive når de ikke tilbys slik undervisning.

Andre negativer konsekvenser er økte utgifter til tolk, og at det blir mye vanskeligere for asylsøkerne å kommunisere med hverandre og med de ansatte.