Vil ikke ha flyktninger

0Shares

Enebakk kommune har ikke mottatt nye flyktninger på to år. Nå tyder mye på at de heller ikke neste år vil bosette nye flyktninger. Idag sitter 400 flyktninger på mottak, fordi Oslo- og Akershus-kommuner ikke vil ha dem.

– Vi vil ikke behandle anmodningen administrativt før Utlendingsdirektoratet kan redegjøre, helt konkret, hvilke økonomiske konsekvenser dette får for kommunen. Administrasjonen vil ikke fremme anmodningen for politikerne før en slik redegjørelse foreligger, sier helse- og sosialsjef, Fredrik Konstad.