Underholdskrav trer i kraft fra 1.nov

0Shares

Bak forslaget ligger en antakelse om at jo yngre partene er, dess vanskeligere er det å motstå press fra familien.

Endringene gjelder ikke for familiegjenforening med personer som har fått innvilget asyl, eller overføringsflyktninger som har fått arbeids- eller oppholdstillatelse.

Her er forskriften: Endringer i utlendingsforskriften