Stadig flere innvandrerbarn i barnehagen

0Shares

Dermed var det i fjor 10.953 minoritetsspråklige barn med barnehageplass. Førskolebarn fra språklige minoriteter utgjør nesten seks prosent av barnehagebarna, i følge Utdanning.ws.

Fortsatt er barn fra språklige minoriteter klart underrepresentert i barnehagene. De 10.953 barna utgjør 33 prosent av alle de minoritetsspråklige barna i førskolealder.
Ser vi på hele aldersgruppa av førskolebarn, går 66 prosent i barnehagen.

Bare 38 prosent, 4147 barn av de minoritetsspråklige barna, fikk i fjor støtte av tospråklig assistent i barnehagen.
Dette kommer fram i Barne- og familiedepartementets stortingsproposisjon der regjeringa legger fram sitt forslag til budsjett for barnehagesektoren neste år.