Det flerspråklige biblioteket får pris

0Shares

Prisutdeler var stortingsrepresentant Ola T. Lånke.

Det flerspråklige bibliotek er en nasjonal tjeneste som fungerer som landets kompetansebibliotek for bibliotektjenester til språklige minoriteter.

Avdelingen har tre hovedoppgaver: innkjøp av litteratur på 37 språk, utlån av litteraturen til hele landet og veiledning til bibliotekene. Biblioteket er unikt i Norge og representerer noe helt spesielt med sitt personale bestående av 35 personer (10 fast ansatte) fra 25 forskjellige nasjoner.

Arbeidet med rollen som brobygger mellom majoritet- og minoritetsamfunnet står helt sentralt i bibliotekets virksomhet. DFB får også prisen for sitt arbeid med å utvikle nettstedet Bazar – et flerspråklig nettsted der flyktninger, asylsøkere og innvandrere er viktigste målgruppe. Nettstedet lanseres rett over nyttår.

Les Takketale fra avdelingsleder Kirsten Leth Nielsen

Prisen “Årets bibliotek” er opprettet av Norsk Bibliotekforenings hovedstyre og ble utdelt første gang på foreningens landsmøte 1988. Prisen tildeles et bibliotek som i de seinere år har anvendt nye ideer eller som har utmerket seg gjennom et godt og effektivt samarbeid med de som buker/styrer biblioteket. Framtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og kulturopplevelse, markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen.

Bibliotekets hjemmeside: Takketale fra avdelingsleder Kirsten Leth Nielsen