Fra krigsherjede områder til Norge

0Shares

– Borgerkrigen har rast i ti års tid, og mediedekningen gjør det opplagt for de fleste at disse trenger beskyttelse, sier UDI-direktør Trygve G. Nordby, som har initiert et eget informasjonsprosjekt om flyktningene fra Liberia. Informasjonsprosjektet er rettet mot offentligheten og spesielt kommunene som mottar liberianerne.

– For at de ikke skal bli isolert når de flytter til norske bygder og småbyer, må både lokalsamfunn og flyktningene selv gjøre en innsats. Her vil vi bidra aktivt, også fordi dette er en anledning til å demonstrere asylinstituttets berettigelse, sier UDI-direktøren.

I informasjonsprosjektet vil UDI bruke ulike kommunikasjonstiltak til å informere om overføringsflyktninger, og spesielt de fra Liberia. Mye av kommunikasjonen vil skje gjennom media. Det skal også utarbeides materiell til undervisning i grunnskolen i samarbeid med Norsk Folkehjelp. Skolemateriellet distribueres i første omgang til skoler i kommunene som mottar liberianere.

Andre tiltak er regionale seminarer hvor flere instanser i hver kommune blir invitert for informasjon rundt temaet overføringsflyktninger samt informasjon om Liberia av blant andre IOM. Det vil også rettes informasjon direkte mot idrettslag, frivillige organisasjoner, kirkelige menigheter og andre trossamfunn hvor det samtidig oppfordres til engasjement i integreringsarbeidet samt kommunikasjon på tvers i kommunen.

(Kilde: UDI)