Oppgir feil alder

0Shares

KRD har foreløpig ikke funnet løsningen på dette problemet, som er blitt aktualisert etter at UDI siden februar i år har gjennomført aldersundersøkelser på en del unge asylsøkere som er blitt mistenkt for å ha oppgitt feil alder.

UDI skriver i et brev til KRD at «en svært høy andel» har oppgitt for lav alder. Det er avdekket at unge asylsøkere som har hevdet å være mindreårige, i realiteten er myndige.

Dette har blant annet betydning for hvordan myndigheter som skole, politi, barnevern og overformynderi skal forholde seg til vedkommende, i føgle NTB.

UDI har undersøkt hvordan Sverige og Danmark søker å løse problemet med asylsøkere som oppgir feil alder. I Danmark blir søkerens rettssikkerhet godt ivaretatt, blant annet med begrunnet avgjørelse og klageadgang. Men ordningen anses for å være ressurskrevende. I Sverige fatter Migrasjonsverket en beslutning på bakgrunn av aldersundersøkelsen.

– Dersom Sveriges ordning skulle innføres i Norge, vil det etter direktoratets vurdering være behov for lovhjemmel som regulerer dette, skriver UDI.

Kommunal- og regionaldepartementet har bedt om råd innen 1. desember i år fra Justisdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.