Saksbehandlingstid for asylsaker

0Shares

Tabellen viser gjennomsnittet for første instans behandling av asylsaker målt i antall dager. Saksbehandlingstidene er definert som fra registreringsdato til første vedtaksdato, og er utregnet på bakgrunn av behandlede saker siste tre måneder. Saker hvor søknaden er trukket, søkeren er forsvunnet eller har søkt fra utlandet er ikke med i utregningen.
Asylsøkere deles inn i 3 kategorier basert på søkerens landbakgrunn:


 • Kategori 1: personer med antatt grunnløse søknader
 • Kategori 2: personer med antatt godt begrunnede søknader
 • Kategori 3: øvrige søkere der det trengs mer informasjon og mulig utredning for å vite hvordan saken bør behandles videre.Kategori


Antall saker


Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid    


Kategori 1


223


77


Kategori 2


96


242


Kategori 3


4 367


222


Totalt


4 686


216Forventet saksbehandlingstid i ulike typer oppholdssaker

Type sak


Antall måneder


Arbeidstillatelse: • Musiker/artist, torghandler, fredskorps eller tillatelse fremmet gjennom organisasjon
 

1-2 • Sesongarbeidstillatelse

2 • Au Pair, gruppe arbeidstillatelse

2-3 • Spesialist, andre typer arbeidstillatelse

5-6


Bosettingstillatelse:


18


Arbeids- og oppholdstillatelse i familiegjenforeningssaker: • Midt-Østen, Nord-Afrika, Sentral-Asia og Maldivene
 

6 • Pakistan, India, Afghanistan og Sri Lanka

8-12 • Øvrige deler av verden

10-12


Statsborgerskap:*


18


Oppholdstillatelse i utdanningssaker:


1-2


Visum: • Jobbsøkervisum
 

3 • Visum

4 • Klager over visumavslag fra utenriksstasjoner

8


Klager over UDIs vedtak:


2-5Generelt:
Enkle saker vil kunne ta kortere tid. Man må forvente lengre saksbehandlingstid i de sakene hvor det er behov for dokumentverifikasjon, undersøkelser eller DNA-analyse.


* Det er satt i gang et eget prosjekt for å nedarbeide det store antallet ubehandlede statsborgersaker. Det regnes derfor med å oppnå kortere saksbehandlingstid i disse sakene før årsskiftet 2003/2004.