Dokumentar skal avskrekke asylsøkere

0Shares

Bakgrunnen er den økte tilstrømningen av asylsøkere fra land hvor det er liten grunn til å frykte forfølgelse.

Et av tiltakene er å invitere media fra de aktuelle landene til å beskrive forholdene i Norge. Den russiske fjernsynskanalen ORT har, på bakgrunn av oppslag i media, tatt kontakt med norske myndigheter fordi de ønsker å lage reportasjer om forholdene for grunnløse asylsøkere i Norge.

De har nå et reportasjeteam i Norge, og ORT vil gjennom intervjuer med asylsøkere og samtaler med aktuelle personer, blant dem kommunal- og regionalminister Erna Solberg, danne seg et bilde av forholdene i Norge.

Ifølge en pressemelding fra Kommunaldepartementet skal ORT ha full journalistisk frihet i sitt arbeid selv om programmet lages på oppdrag fra Norge.

-For norske myndigheter er det viktig at personer i Russland som vurderer å utvandre, får riktig informasjon om forholdene i Norge og at asylinstituttet ikke er egnet for dem som ønsker å utvandre. Et mål er å bidra til å forhindre at personer som ikke har behov for beskyttelse setter seg i en enda vanskeligere økonomisk situasjon for å kunne reise til Norge og søke asyl. Det er også viktig å redusere tilstrømmingen av asylsøkere med grunnløse søknader, fordi det bidrar til negative holdninger mot asylsøkere og undergraver derved asylinstituttet. I tillegg er det meget kostnadskrevende å behandle asylsøknader, midler som kunne vært brukt langt mer konstruktivt, heter det i pressemeldingen.