Flere vil bli tolk

0Shares

Prosjektleder Daniela Feistritzer ved Høgskolen i Telemark kan fortelle at søknaden til kurset har vært stor.
– Vi har hatt rundt 140 søkere og 90-95 prosent av dem er godt kvalifisert, sier hun.

Det er med bakgrunn i et krav fra UDI om å få bedre kvalifiserte tolker at høgskolene i Telemark og Trøndelag, samt universitetene i Oslo og Bergen nå tilbyr tolkeutdannelse.

UDI bruker kvalifiserte tolker

UDI bruker kun tolker som etter testing viser seg å ha tilfredsstillende ferdigheter.

Det var i forbindelse med at UDI overtok ansvaret for asylintervjuene i 2000 at direktoratet satte i verk ordningen med testing av tolker. Alle som ønsker oppdrag som tolk i asylintervjuer, og som ikke har dokumentert tolkefaglig kompetanse, må først gjennomføre en ordforrådstest der et allmennspråklig kjerneordforråd i både norsk og tolkespråket testes. Kandidater som ikke imøtekommer kravene i denne testen, får ikke anledning til å gå videre i rekrutteringsprosessen.

En rapport fra UDI om resultatene av tolketestingen viste at 60 prosent av de som ble testet i perioden juli 200 til desember 2002 ikke hadde gode nok språkkunnskaper, og at de dermed ble avvist.