Hovedoppgave om tvangsekteskap nominert til pris

0Shares

Temaet for oppgaven var: “Hvor langt strekker
menneskerettighetenes beskyttelse mot tvang i familien seg? Hvilken
beskyttelse gir islamsk, pakistansk og norsk rett?”

Oppgaven tar utgangspunkt
i FNs kvinnekonvensjon som slår fast kvinnes frihet til selv å velge
ektefelle.

Den som vant prisen var Signe Marie Endresen med sin oppgave
om Astri Welhaven Heiberg-