Morsmålsopplæring eller ikke morsmål?

0Shares

Det ble inngått et forlik mellom byrådet og Frp, hvor en av salderingspostene å kunne Morsmålsadministrasjonen. Nevnt med en linje som et av innsparingstiltakene.

– Morsmålsundervisningen i Bergen er den mest vellykkete i landet. Når det gjelder lærernes kompetanse, både faglig og pedagogisk, ligger den heller i overkant enn i underkant av den norske lærestand, og den har hatt en utmerket ledelse som har fordelt disse kompetente lærerne ut over et meget godt fungerende nettverk på de enkelte skoler, et nettverk som har gitt svært god hjelp i både morsmål og tospråklig fagopplæring, det skriver Olav Bjugan i BT.

Det er ikke lenger påbudt å drive morsmålsundervisning i kommunene, og Oslo Kommune var først ute med å legge om tilbudet.

Clement uttaler i den forbindelse at dagens rett til morsmålsundervisning har vært vanskelig å gjennomføre, bl.a. på bakgrunn av mangel på kompetente morsmålslærere og tospråklige lærere. Det skal derfor ikke være plikt for kommunen til å gi morsmålsundervisning, men de kan selv vurdere hvordan de best skal gi tilpasset undervisning til den enkelte elev.

-Nei, Clement, se litt grundigere på denne saken.

Hvor er evalueringen av Bergens morsmålsundervisning? Har man for eksempel sammenliknet kriminaliteten blant innvandrerungdom i Oslo og Bergen? Eller karakterene når de går ut av skolen? Eller hvor mange som studerer ved universitet og høyskoler?

-Vi er ikke uenige i planens fem hovedmål slik de lanseres. Men å legge ned godt fungerende institusjoner som har de samme mål, og som alt har lykkes, kan ikke være veien å gå. Da blir bare Bergen og hele samfunnet fattigere, skriver Bjugan.