Asylmottaket god butikk for kommunen

0Shares

Asylmottaket i Sandnessjøen er et av få som drives av en kommune. Godt over tre millioner kroner har kommunen tjent siden oppstarten i 1989.

Ifølge mottaksleder Rigmor Greger hadde mottaket et samlet overskudd på 4,3 millioner kroner fram til og med 2002. Om lag 900.000 kroner et satt av på et eget disposisjonsfond, men det resterende – 3,4 millioner – er rein netto for kommunen. Dette skriver Helgelands Blad.

Mottakslederen påpeker samtidig at beboerne på mottaket legger igjen en god del penger i kommunen gjennom kjøp av varer og tjenester. Enslige asylsøkere mottar for eksempel 2.790 kroner i måneden i basisbeløp, og pengene skal dekke deres personlige utgifter til mat, klær, lege, medisiner og lignende.

– I fjor ble det til sammen betalt ut fire millioner kroner til våre beboere. Dette blir i stor grad brukt til kjøp av varer og tjenester i lokalsamfunnet, sier hun.