-Må respektere hijab

0Shares

– Vi har ikke fått noen reaksjon fra lærerne om at muslimske hodeplagg i skolen er noe problem. Det viktigst er at jentene får en utdanning, sier Hjetland og mener samarbeid mellom lærere og foreldre fungerer langt bedre enn politiske forbud.

– Tidligere når det har vært problemer med muslimske jenter som må bade med lange klær i svømmetimene, har lærere og foreldre løst dette sammen. Hvis sjalet gir jentene trygghet må de få lov til å gå med det, sier hun.

Skolenes landsforbund er av samme oppfatning

– Slike forbud skaper mye mer uro og motsetninger i skolen enn at folk får lov å kle seg i tråd med sine oppfatninger, sier leder Gro Standnes.

– Skolen skal være en møteplass hvor folk med forskjellige oppfatninger møtes og arbeider i sameksistens. Vi må finne løsninger istedenfor å tråkke på jentenes integritet, sier hun.