-Norge bør ikke forby hijab

0Shares

Hun understreker at religiøse hodeplagg er et synlig uttrykk for annerledeshet som det er viktig at storsamfunnet tolererer.

– Å forby dette religiøse symbolet vil ikke i seg selv fjerne eventuell kvinneundertrykking der det forekommer, sier Fjellanger.

-Å forby hodeplagg i grunnskolen vil høyst sannsynlig bare føre til at flere unge jenter tas ut av den offentlige skolen og til private muslimske skoler. Det er en utvikling verken jenter med minoritetsbakgrunn eller et flerkulturelt Norge er tjent med, og det vil ikke fremme likestilling, skriver Fjellanger i en kronikk i Klassekampen.

Fjellanger skriver: “SMED støtter selvfølgelig ikke at noen kvinner blir tvunget til å gå med religiøst hodeplagg. Men kvinnefrigjøring handler om å sikre at kvinner har samme valgfrihet og mulighet til å delta på alle samfunnsarenaer som menn.

Å erstatte en eventuell tvang til å gå med hodeplagg med en tvang til ikke å gå med hodeplagg, har ingenting med kvinnefrigjøring å gjøre. Det har blitt argumentert for at å forby bruk av hodeplagg vil redusere kvinneundertrykking i visse miljøer. Det er altfor lettvint. I den grad kvinner undertrykkes, endres ikke det ved et forbud mot bruk av hodeplagg.”