Flere innvandrerbarn i barnevernet

0Shares

Innvandrerbarn i stavanger er overrepresentert hos barnevernet. 30 prosent av alle barn hos barnevernet er fra innvandrermiljøene i byen. Men barnevernet har ikke nok kompetanse til å takle kulturelle særtrekk.

-Vi oppfatter at oppgaven i første rekke handler om å få på plass en økt kompetanse. Derfor har vi bedt om at det arbeides videre med at kompetansen og innsikten i det flerkulturelle økes. I tillegg mener vi det blir viktig å rekruttere medarbeidere i barnevernet som selv har flerkulturell bakgrunn, sier leder for levekår, Odd Kristian Reme.

Kommunikasjonsvikt og kulturkollisjoner gjør sakene vanskelige å løse. Gunnar Thoresen, leder i Stavanger barnevern, mener økt kompetanse gir et bedre tilbud til disse barna.

– Vi må øke kompetansen for å forstå bedre hva det er som utløser behov for barneverntiltak i denne gruppen. Kanskje få en del mer presise og treffsikre tiltak, sier Gunnar Thoresen.