8,1 millioner til ungdomstiltak i Oslo

0Shares

Barne- og familiedepartementet har nå fordelt bevilgningen til ungdomstiltak i større bysamfunn. Over 16 millioner kroner deles mellom landets ti største bykommuner.

Dette er en økning på to millioner kroner fra i fjor. Til sammen satses det mer enn 23,5 millioner kroner på storbyungdom i år.

– Det er bykommunene selv som prioriterer innenfor rammene og kriteriene som gjelder, men pengene skal brukes til tiltak og prosjekter som retter seg mot ungdom med spesielle behov, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. Forebygging av vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme skal prioriteres.

– Prosjektene bør ellers rettes inn mot ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud, påpeker Dåvøy. Tiltak for likeverd og like muligheter for jenter og gutter og etablering av mestringsarenaer faller også inn under ordningen.

Tilskuddsordningen “Ungdomstiltak i større bysamfunn” omfatter Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Fredrikstad, Skien og Sandnes. Den spesielle satsingen på Oslo, Bergen og Trondheim, som blant annet innebærer en prioritering av 7 bydeler i Oslo, videreføres.