Diskriminering skremmer unge

0Shares

– Mange med minoritetsbakgrunn har tatt opp lån og brukt lang tid på å studere, men står igjen uten jobb. Det er en overhyppighet av dem som ikke får relevante jobber, sier Butt.

Arbeidsgivernes fordommer gjør at mange med høyere utdanning fra Norge ikke engang kommer til jobbintervju.

Det er et problem at ungdommer med minoritetsbakgrunn, særlig de som sliter på skolen, tenker at det ikke er noen vits å ta en utdannelse, sier Butt, som understreker at det derfor er viktig å få til tiltak i grunnskolen som kan hjelpe minoritetsspråklige elever til å mestre skolen så tidlig som mulig.

En konsekvens av at innvandrere diskrimineres på arbeidsmarkedet er nylig kartlagt i den danske studien «Det duale arbeidsmarked i et velferdsstatlig perspektiv». Svart arbeid, skattefusk og misbruk av velferdsordninger viste seg å være langt mer utbredt i innvandrerbedrifter på områder som detaljhandel og servicebransjen enn i virksomheter med danske eiere.