15 600 asylsøkere i 2003

0Shares

– Nedgangen skyldes i første rekke målrettet arbeid fra myndighetenes side de to siste årene i forhold til de antatt grunnløse asylsøkere. Raskere saksbehandling og de nye tiltakene som ble satt i verk fra 1. januar 2004, ser ut til å føre til at antall søkere fortsetter å synke, sier direktør Trygve G. Nordby i Utlendingsdirektoratet (UDI). De nye tiltakene er 48-timers prosedyre for antatt grunnløse søkere og bortfall av botilbud i asylmottak for søkere som har fått endelig avslag.

Prognosen for 2004 er at antall asylsøkere vil falle til 10.000, 36 prosent færre enn i 2003. En slik nedgang vil blant annet få stor betydning for behovet for plasser i asylmottak, som igjen vil føre til at flere mottak vil bli lagt ned.

Asylsøkere fra 114 land

Asylsøkerne som kom til Norge i 2003 kom fra 114 forskjellige land. Over 40 prosent av dem kom fra Europa, 33 prosent fra Asia og 24 prosent fra Afrika. Det kom flest søkere fra Serbia og Montenegro (2.200), Afghanistan (2.050), Russland (1.950) og Somalia (1.600). Til sammen utgjorde søkere fra disse landene vel halvparten av alle asylsøkere til Norge i 2003.

(Kilde: UDI)