Lyver på alderen

0Shares

I februar i fjor ble det innført et nytt system for aldersundersøkelser, som blir brukt når det oppstår tvil om søkerens alder.

– Ved å fortsette med aldersundersøkelser i 2004, ønsker UDI å redusere antall søkere som gir uriktige opplysninger om alder, for å sikre rettighetene til de som reelt er barn og ungdom på flukt, sier Trygve G. Nordby i UDI.

UDI har særskilt oppmerksomhet rettet mot barn uten foreldre som søker asyl i Norge. Disse barna har flere rettigheter og blir prioritert av UDI under behandling av asylsøknaden og bosetting. Det er også særlige begrensninger for retur av mindreårige til hjemlandet.

Det er de siste årene opprettet egne ankomstmottak for denne gruppen og mottakene har tilknyttet psykiatrisk ekspertise. Alle enslige mindreårige asylsøkere blir i dag plassert på egne mottak eller avdelinger spesielt tilrettelagt for denne gruppen, og der de ansatte har flyktningfaglig og barnefaglig kompetanse, opplyser UDI.

I fjor kom det 306 enslige mindreårige fra Afghanistan, 117 fra Somalia, 108 fra Irak og 57 fra Etiopia.