Frykter for asylsøkernes rettssikkerhet

0Shares

Regjeringen la 7. oktober i fjor fram en tiltakspakke for behandling av asylsøkere. Ett av elementene i denne pakken er innføring av en hurtigprosedyre på 48 timer for antatt grunnløse asylsøkere. 48-timersprosedyren trådte i kraft 1. januar. Utlendingsdirektoratet (UDI) har laget planer for 48-timersprosedyren for å behandle søknader fra personer fra land man anser for å være trygge.

Men regjeringen vil gå lenger. Kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H) vil fra 1. januar 2005 utvide prosedyren til å omfatte flere asylsøkere. Dette advarer Den Norske Advokatforening mot. Resultatet blir at søkernes rettssikkerhet svekkes og at advokatene ikke kan gjøre en forsvarlig jobb, forteller Arild Humlen, leder i lovutvalget for asyl- og utlendingsrett i Advokatforeningen.

-Reduksjonen betyr at bistanden til asylsøkerne blir for snever. Dette er et rettssikkerhetsproblem, sier Humlen til NTB.