Gebyr ved søknad om visum

0Shares

Dette vil gjelde selv om søknaden for avslag.

1.oktober 2003 ble det innført en ordning med gebyr for behandling av søknad om bl.a. arbeidstillatelse og statsborgerskap. Det forslaget som departementet nå sender på høring innebærer at man får en ordning med behandlingsgebyr også for søknader om visum. ‘

Gebyr for å søke om arbeidstillatelse er fastsatt til 750 kr. Dersom gebyren til søknad om visum også blir 750 NOK vil dette tilsvare nærmere 10 000 rupier på Sri Lanka. Vanlig månedslønn i landet er 5 000 rupier.

-Å behandle en visumsøknad som blir avslått krever like mye arbeid som å behandle en søknad som innvilges. Etter gjeldende regler betales det imidlertid ikke et gebyr i de tilfelle søknaden munner ut i avslag, skriver departementet i høringsbrevet.

Forslag vil gjelde ikke-vestlige innvandrere, fordi plikten til å betale et slikt gebyr ikke skal land omfattet av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen.