Den vanskelige integrasjonen

0Shares

-Vestlige talspersoner har grunn til å kritisere mange fortolkninger av samtidig Islam for ikke å være på høyde med moderne tenkning. Når det her kreves at imamer må kunne forholde seg til Spinozas og Kants religionskritikk, er det ikke uttrykk for vestlig kulturimperialisme. Muslimske talsmenn må gå gjennom opplysningstidens tenkning for å kunne realisere sine egne verdier i en moderne verden, skriver han.

-Det som her måtte være budskapet er at kulturmøtene mellom øst og vest ikke kan takles bare ved velvilje og noen praktiske sosialpolitiske tiltak. De som arbeider med innvandring fra andre kulturer, må ta høyde for sivilisasjonsforskjeller, dersom de vil oppnå langsiktige resultater av sitt virke. Det krever teoretisk innsikt og det krever evne til dialog – kritisk dialog, skriver han i som konklusjon.

Les hele kronikken: Den vanskelige integrasjonen