Tok ny utdanning for å få jobb

0Shares

En av dem er Abdulkader Osman Badume (48) fra Eritrea.

– Jeg var tidligere kontorsjef for en opposisjonsgruppe i Eritrea, men jeg jobber nå som hjelpepleier, sier Abdulkader. Han har bodd i Norge i tolv år og er utdannet flyingeniør. Utdannelsen tok han i Egypt.

– Det er vanskelig for mange med utdanning fra Afrika og Asia å få jobb. Jeg har søkt flere jobber som flyingeniør, men fått avslag, blant annet fra SAS. Jeg måtte ha flyingeniørutdanning fra Norge. Jeg valgte i stedet å ta en utdanning Norge trenger, og ble hjelpepleier, sier Abdulkader til ØB.

Innvandrere må i stor grad gå inn i lavtlønte jobber som mange nordmenn ikke vil ha. Abdulkader mener godkjenningssystemet for utdanning fra andre land er vanskelig og tar lang tid.

– Dessuten finnes det arbeidsgivere som ikke vil ansette innvandrere uten norsk utdanning. Dette svekker innvandreres mulighet for jobb, sier Abdulkader.