Kommunene vil ikke ha psykisk syke flyktninger

0Shares

Annenhver uke har Utlendingsdirektoratet (UDI) en landsomfattende telefonkonferanse med alle sine regionkontorer. Da går de blant annet gjennom listen over de uplasserbare. Den er for tiden på 15 personer, skriver Psykisk Helse.

– Vi prøver å finne en kommune der det for eksempel finnes et kollektiv med andre personer fra samme land, eller der vi vet at det psykiatriske tilbudet er godt, forteller Atle Berge, direktør i UDIs region vest.

Men stadig oftere er svaret nei. Kommunene føler at de har tatt imot mange nok. Eller de er redde for at det skal bli for dyrt.

– Det siste året er det blitt merkbart tyngre å få plassert asylsøkere med psykiske lidelser, sukker Berge.

Solveig Dahl ved Psykososialt senter for flyktninger synes ikke det er merkelig at det rakner en gang i blant.

– Med de belastningene og den bakgrunnen mange asylsøkere lever med, er det utrolig at det ikke inntreffer flere tragiske episoder enn det gjør, sier Dahl.

Hun tror noen av medieoppslagene om voldelige asylsøkere er med og bidrar til kommunenes skepsis.

– Kommunene er kanskje engstelige for folkemeningen og for at flyktningene skal skape problemer blant naboene. At en del har veldig spesielle erfaringer og dermed blir fort provosert og lett opplever krenkelser, er ikke til å legge skjul på, sier Dahl.