Lik rett til skilsmisse

0Shares

Dette forslaget sender Kommunaldepartementet på høring.

Den 19. juni 2003 fattet Stortinget to anmodningsvedtak om å gjøre endringer i utlendingsforskriftens familiegjenforeningsregler.

Begge gjelder vilkårene for oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med ektefelle. Stortinget anmoder Regjeringen om å vurdere forslag som innebærer at utlendinger som søker familiegjenforening med ektefelle i Norge, må dokumentere at ekteskapskontrakten gir ektefellene lik, religiøs så vel som lovmessig, rett til skilsmisse.

Videre innebærer Stortingets anmodning at ektefeller som tidligere har vært gift i utlandet, må dokumentere at ekteskapet er oppløst i henhold til hjemlandets lovgivning for å kunne få familiegjenforening med ny ektefelle.

På denne bakgrunn sendte Kommunal- og regionaldepartementet den 4. november 2003 forslag til endringer i utlendingsforskriften på høring. Høringsfristen utløp den 19. desember 2003. Uttalelsene er nå tilgjengelige på departementets internettsider, og departementet arbeider for tiden med å gjennomgå høringsuttalelsene.