Human Rights Service får gjennomslag

0Shares

For eksempel er det i den pakistanske ekteskapskontrakten (pakistanere er den største innvandrergruppen i Norge) et eget punkt (nr.18), hvor det står følgende: Whether the husband has delegated the power of divorce to the wife. If so, under what conditions. (Hvorvidt ektemannen har delegert skilsmisserett til hustruen. Hvis ja, under hvilke omstendigheter).

Regelen i Pakistan er at dette punktet strykes. Den norske ambassaden i Pakistan bekrefter at de ikke kan huske å ha sett en eneste søknad om ekteskapsinnvandring der dette punktet er fylt ut. Når kvinnen ikke har fått delegert rett til skilsmisse, er hun da også på mange måter prisgitt mannen for å (eventuelt) bli løst fra kontrakten. Nekter mannen hennes skilsmisse, har hun en lang og strabasiøs vei å gå for å (eventuelt) bli skilt. Mannen på sin side kan svært enkelt skille seg, uavhengig av hva kvinnen måtte mene.

–I europeisk sammenheng er det ingen andre land som har innført det som kommer til å bli vedtatt tirsdag. Dette vil sikre at ingen kvinner, og særlig de med muslimsk bakgrunn, blir sittende i ekteskap der de ikke har muslimsk skilsmisserett, har informasjonsansvarlig Hege Storhaug i HRS sagt tidligere.