SOS Rasisme-topper truet

0Shares

Organisasjonen frykter konfrontasjoner hvis det blir offentlig kjent hvor møtet finner sted.

Organisatorisk nestleder i SOS Rasisme, Trond Thorbjørnsen, sier til at de opplever truslene som alvorlige.

— Noen av våre profilerte enkeltmedlemmer har ved et par anledninger vært utsatt for ubehagelige og truende episoder. De aktuelle sakene er løst i forliksrådet, og vi har ingen grunn til å tro at noe vil skje i forbindelse med helgas landsmøte. Likevel har vi valgt å være litt tilbakeholdne med å fortelle hvor vi skal møtes og hvor deltakerne skal bo, forteller Ola Melbye Pettersen til Romerikets Blad.

– Hvilke saker vil SOS Rasisme fokusere på framover?

– Oppblomstringen av nazistiske grupper er et veldig aktuelt tema. I tillegg ser vi at asylpolitikken her i landet blir stadig råere. Når Erna Solberg nå vil innføre 48-timers hurtigbehandling av alle asylsøknader, bryter hun med prinsippet om individuell behandling. Norsk asylpolitikk er en skam, mener Ola Melbye Pettersen.

– Antirasisme er et krevende felt å jobbe med, og det trengs solid skolering og gode kunnskaper blant våre folk for at vi skal nå fram. Vi blir ikke arbeidsledige de to neste åra, slår han fast.