Norge flinkest til å avvise?

0Shares

Tall fra FNs flyktningkommissær viser at Norge er rangert i Europas nederste sjikt når det gjelder å begrense tilstrømningen av asylsøkere – uavhengig av hvorvidt regjeringens politikk kan legitimeres.

– Vår regjering vil naturligvis forsøke å vise at den nasjonale politikken har vært utslagsgivende, men ingen regjering kan ivareta immigrasjonsområdet ved hjelp av en nasjonal politikk alene, påpeker forskningsleder Grete Brochmann ved Institutt for samfunnsforskning.

Høyre-leder og kommunal- og regionalminister Erna Solberg legger vekt på forhold i Norge når hun kommenterer den ferske asylstatistikken:

– Den kraftige nedgangen i antall asylsøkere viser at de tiltak vi har satt i verk for å redusere tilstrømningen av personer med grunnløse asylsøknader, har fungert, sier Solberg.

Ifølge Flyktningerådet bør regjeringen dempe sin glede over fortreffeligheten av norsk asyl- og innvandringspolitikk.

– Nedgangen skyldes først og fremst internasjonale forhold, men det å være best i klassen til å avvise mennesker på flukt fra krig og hungersnød, synes jeg ikke er noe å skryte av, sier Oddhild Günther, leder for kompetanse- og utviklingsavdelingen i Flyktningerådet.

Günther peker på at Norge deltar i en konkurranse som går i negativ retning, hvor det gjelder å vise et strengest mulig ansikt utad. Günther stiller seg tvilende til om historien vil frikjenne en slik politikk, men hun støtter politikken for å begrense ubegrunnede asylsøknader.