Norske skoler i utlandet

0Shares

– Det er ikke skoleplikt, men opplæringsplikt i Norge. Derfor er det ingenting i veien for at ungene tas med til foreldrenes hjemland for å bo der i et par år, så lenge de får opplæring som er i samsvar med norsk lov. Norske myndigheter bør samarbeide med foreldre for å bygge skoler i for eksempel India, Pakistan eller Somalia, slik at ungene kan lære seg norsk mens de er i foreldrenes hjemland, understreker Stein Austveg, høyskolelektor ved Høgskolen i Akershus til Aftenposten.

Aftenposten har tidligere i uken skrevet om at utdanningsetaten i Oslo fra høsten av skal gå kraftigere til verks for å spore opp barn som blir borte fra skolen. Ved skolestart i fjor var det over 200 unger med innvandrerbakgrunn som ikke møtte opp. Veldig mange av barna blir sendt til foreldrenes hjemland for å få morsmålsopplæring og lære foreldrenes kultur å kjenne.

Austveg har hentet erfaringer fra London, der innvandrerbefolkningen fra Bangladesh i samarbeid med britiske myndigheter har opprettet skoler for flere tusen barn i Bangladesh. Dermed er barna godt rustet til å møte den britiske skolehverdagen når de kommer tilbake til England. Dette mener Austveg bør bli løsningen også i Norge.

– Tror du ungene vil få et like godt skoletilbud på norske skoler i utlandet som i Norge? – Det må selvfølgelig mye til for det, men jeg tror at man kan få til mye i samarbeid med foreldrene. – Selv om tilbudet ikke vil være like godt som i Norge, vil ungene ha et godt grunnlag når de vender tilbake til Norge, svarer Austveg.