Ny satsning for å bedre somaliernes situasjon i Norge

0Shares

Prosjektet har fått midler ut året og vil drive intensiv formidling av informasjon fram til desember 2004. Målet er å skape bedre dialog og kommunikasjon mellom hjelpeapparatet og offentlig ansatte og den somaliske gruppen.

Tre organisasjoner er nå i gang med denne oppgaven, og vil fokusere på ulike sektorer innenfor førstelinjetjenesten.


Mølla Kompetansesentervil jobbe med utfordringer rettet mot sosialkontorene, trygdekontorene, Aetat og arbeidsintegrering.


Somalisk Utviklingsforumvil jobbe innenfor områdene skole, barnehage, barnevern og politi samt ansatte innenfor introduksjonsprogrammet.


Leieboerforeningenvil jobbe mot alle sektorene, men vil jobbe spesifikt mot somaliere og hvordan bedre boligsituasjonen for den somaliske befolkningen.


Til sammen representerer prosjektene et bredt erfaringsgrunnlag, flere av medarbeiderne er selv somaliere, og vi vil gjerne dele vår kunnskap med andre. Vi vil arrangere seminarer og workshops, holde informasjonsmøter og foredrag. Det vil også bli utarbeidet brosjyrer og annet skriftlig materiale. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å øke kunnskapen om somaliere hos offentlig ansatte.

– Vi ønsker å bli brukt, og tar i mot oppdrag, henvendelser og spørsmål, og tilpasser våre tilbud etter deres behov, sier organisasjonene i en felles pressemelding.

For mer info:

Mølla Kompetansesenter, www.moella.no


Camilla Bildsten tlf: 67 52 10 04, epost: [email protected]

Ubah Abduqadir tlf: 67 52 10 05, epost: [email protected]

Aweys Sharif Abdisamad tlf: 67 52 29 23, epost: [email protected]


Somalisk Utviklingsforum

Ahmed Siyad tlf: 23 29 19 54/92 61 46 76, epost: [email protected]

Ingun Westlund tlf: 23 29 19 76/90 99 73 27, epost: [email protected]

Ingeborg Vardøen tlf: 23 29 19 58/93 21 78 97, epost: [email protected]


Leieboerforeningen

Mohamad M Aden tlf: 95 16 28 64, epost: [email protected]

Christian Hellevang tlf: 93 08 16 50, epost: [email protected]