Vil bedre somaliernes situasjon

0Shares

Tre organisasjoner er nå i gang med denne oppgaven, og vil fokusere på ulike sektorer innenfor førstelinjetjenesten:

Mølla Kompetansesenter vil jobbe med utfordringer rettet mot sosialkontorene, trygdekontorene, Aetat og arbeidsintegrering.

Somalisk Utviklingsforum vil jobbe innenfor områdene skole, barnehage, barnevern og politi samt ansatte innenfor introduksjonsprogrammet.

Leieboerforeningen vil jobbe mot alle sektorene, men vil jobbe spesifikt mot somaliere og hvordan bedre boligsituasjonen for den somaliske befolkningen.

Til sammen representerer prosjektene et bredt erfaringsgrunnlag, flere av medarbeiderne er selv somaliere, og vil gjerne dele sin kunnskap med andre. Det vil bli arrangert seminarer og workshops, holdt informasjonsmøter og foredrag. Det vil også bli utarbeidet brosjyrer og annet skriftlig materiale. Målet er å øke kunnskapen om somaliere hos offentlig ansatte.