Innvandrerungdom har det like bra som andre ungdom

0Shares

De første resultatene er klare fra ICSEY-studien (International Comparativ Study of Ethnocultural Youth). Undersøkelsen tar for seg hvordan innvandrerungdom i 13 land, deriblant Norge, tilpasser seg og klarer seg i samfunnet.

— Undersøkelsen viser tvert imot at ungdom med innvandrerbakgrunn ikke skiller seg negativt ut. I noen tilfeller viser de seg faktisk å være mer fornøyde og tilpassede. Denne tendensen ser vi i alle landene, også i Norge, sier Lackland Sam til På Høyden.

Blant annet går det frem at selvtilliten generelt er noe høyere blant ungdom med innvandrerbakgrunn enn ungdommer med foreldre fra de undersøkte landene. I Norge er situasjonen ganske lik for de to gruppene. Når det gjelder spørsmål om hvor tilfredse eller ikke de er med livet, kommer innvandrerungdom best ut i samtlige land.

Lackland Sam understreker at dette er generelle konklusjoner og at det er individuelle forskjeller og forskjeller mellom de ulike innvandrergruppene som er undersøkt.

– I Norge uttrykker for eksempel pakistanerne større tilfredshet med livet enn de med norsk bakgrunn, mens de med tyrkisk bakgrunn viser mindre tilfredshet, sier Lackland Sam.