Pensjon til eldre innvandrere

0Shares

Et bredt politisk flertall vedtok i går å opprette en egen pensjonsordning for personer som har bodd kort tid i landet, og som derfor bare har krav på liten eller ingen pensjon fra Folketrygden.

Utgiftene vil nær oppveies av tilsvarende innsparinger i sosialhjelp, skriver Aftenposten.

Ap., SV og Sp. står sammen med regjeringspartiene om å innføre den nye pensjonsordningen, som får navnet “supplerende støtte”. Navnet har sammenheng med at støtten bare skal gis som et supplement til annen inntekt mottagerne måtte ha, slik at deres samlede inntekt kommer opp på et fastsatt minstenivå.