– Urdu og arabisk som valgfag

0Shares

Slik kan statusen til disse språkene heves, mener Bente Ailin Svendsen som har tatt doktorgrad på flerspråklighet. I dag diskrimineres disse språkene, mener hun.

I dag kan de fleste ungdomsskoleelever velge mellom tysk, fransk og spansk når de skal lære det obligatoriske fremmedspråk nummer to. Det gir disse språkene høy status. Opplæringa i morsmål som urdu og arabisk er bare et tilbud til de som ikke kan så godt norsk og maks i fire år.

Dette er et paradoks, mener Bente Ailin Svendsen, som har tatt doktorgraden på flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Hun sier til NRK at morsmålsspråkene blir diskriminert slik det fungerer i skolen i dag.

– Det er pussig og litt paradoksalt at en samtidig vektlegger betydningen av språkkunnskaper for noen grupper, mens man nedtoner betydningen av ferdigheter i for eksempel norsk og arabisk, tyrkisk og norsk og urdu og norsk.