Flere positive til innvandrere i Romerike

0Shares

en meningsmåling TNS Gallup har gjort for Romerikes Blad i seks romerikskommuner, svarer tre av fire at innvandrere bidrar positivt til det norske samfunnet. Flere har fått et mer positivt syn på dette enn for ett år siden. (2004-tall i parentes)

75 (72) prosent er helt/litt enig i påstanden om at innvandrere bidrar positivt til det norske samfunn

85 (80) prosent er helt/litt enig i påstanden om at nordmenn blir bedre av å omgås folk fra andre kulturer

96 (96) prosent er helt/litt enig i påstanden om at innvandrere burde bli bedre integrert for å kunne fungere bedre i det norske samfunnet.

76 (78) prosent er helt/litt enig i påstanden om at det følger mye kriminalitet med innvandringen til Norge.

72 (69) prosent er helt/litt enig i påstanden om at innvandrere blir diskriminert i Norge.

43 (45) prosent er helt/litt enig i påstanden om at innvandrere blir bedre behandlet enn trengende nordmenn.

Denne målingen bekrefter andre målinger på dette området. Flere nordmenn har endret sitt syn på innvandrere, i positiv retning.

2005-undersøkelsen til Statistisk sentralbyrå viser at færre mener det bør bli vanskeligere å få opphold i Norge. Flere mener innvandrere beriker det kulturelle Norge. Færre tror innvandrere misbruker de sosiale velferdsordningene. Og det blir flere som mener innvandrere gjør en nyttig innsats i arbeidslivet.

Samme tendens synes i de seks kommunene på Romerike som inngår i RB’s spørreundersøkelse.

Det er fortsatt mange som mener det følger mye kriminalitet med innvandrere. Men det er færre som har denne oppfatningen i dag enn for ett år siden.

Det er også blitt færre som mener at innvandrere blir bedre behandlet enn trengende etniske nordmenn.

(Kilde: Romerikes Blad)