Fikk diplom for antirasisme

Direktør Gudmund Nordtun i Fritzøe Skoger er gledelig overrasket over diplomet fra Grenland SOS Rasisme.

– Vi gjorde jo ikke dette for å høste heder, understreker Nordtun, som mener at Vigrids holdninger er helt uakseptable.

Han sier at de kan nekte Vigrid å holde seremonier på eiendommene deres siden det dreier seg om en organisert aktivitet, noe som krever grunneiers tillatelse.

Nordtun reagerer særlig på at Vigrid rekrutterer svært unge personer som ikke ser hvor skadelig organisasjonens holdninger er.

Han mener at alle andre grunneiere som opplever at Vigrid arrangerer seremonier på deres eiendom bør nekte organisasjonen adgang.

Leder i Grenland SOS Rasisme, Andreas Hauen, er svært fornøyd med handlemåten til Fritzøe Skoger.

– Vi synes det er bra at bedriften sier i fra til Vigrid om at de ikke er ønsket på eiendommen. Og derfor ønsker vi å vise vår takknemlighet for det. Folk må forstå hvor skadelig det er når Vigrid bruker lokale steder i nærmiljøene til seremonier, sier Hauen.