Hever unntakstilstand

Opphevelsen skjer mer enn seks uker tidligere enn opprinnelig planlagt. Unntakstilstanden ble innført 8. november da regjeringen tok i bruk en lov fra Algerie-krigens dager for å få bukt med ungdomsopprøret som startet i Paris-forstaden Clichy-sous-Bois og bredte seg til en rekke andre forsteder og franske byer, melder ANB.

Unntakstilstanden ga myndighetene anledning til å innføre portforbud, foreta husundersøkelser, kontroll av pressen og forby offentlige møter. Med unntak av visse restriksjoner på kjøp av bensin, var det imidlertid lite av loven som ble tatt i bruk.

Urolighetene førte til at statsminister Villepin kom med en tiltakspakke for å bøte på de sosiale problemene som lå til grunn for uroen. De fokuserte på utdanning, arbeid, bedre boliger og diskriminering.

Innenriksminister Nicolas Sarkozy har imidlertid benyttet de mange arrestasjonene til å rettferdiggjøre sin «nulltoleranse»-politikk, og til å formulere de store linjer i det som han mener bør være fransk innvandringspolitikk, som med hans ord må være «valgt og ikke påtvunget».

På ytterste høyrefløy, der ultrakonservative Philippe de Villiers og Jean-Marie Le Pen kjemper om velgernes gunst, har Villiers foreslått «en fullstendig innvandringsstopp».